Logo png

Daantje van Acker

Adres:             Dinteloordseweg 18
Postcode:        4651 RB
Woonplaats:    Steenbergen

KvK:                 72650605
Bank:               NL75 KNAB 0257753648
BTW ID:           NL001769452B77

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Daantje’s Mind your Body gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Daantje’s Mind your Body, www.daantjesmindyourbody.nl en www.shakkei.nl/daantje-van-acker

1.2 Deelnemer: degene die een door Daantje’s Mind your Body georganiseerde sportles, yogales, training en workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Daantje’s Mind your Body.

1.3 Daantje’s Mind your Body is gevestigd te Steenbergen aan de Burgemeester van Loonstraat 28 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 72650605. Daantje’s Mind your Body geeft lessen op de volgende adres(sen): Shakkei – Training & Coaching B.V., adres: Galgendijk 3  – 4671 RH Dinteloord.

1.4 Tarieven: Daantje’s Mind your Body hanteert de volgende tarieven voor haar lessen:Proefles

 • Eenmalige les
 • 10 rittenkaart: een 10 lessen kaart, geldig voor de duur van 4 maanden.  
 • 20 rittenkaart: een 20 lessen kaart, geldig voor de duur van 8 maanden.
 • Andere tarieven voor individuele lessen, workshops of trainingen zijn op aanvraag.

1.5 Website: Informatie over de diverse lessen is te vinden op de website van Daantje’s Mind your Body: www.daantjesmindyourbody.nl en ook op www.shakkei.nl/yoga

 1. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle losse lessen, 10/20 rittenkaarten en workshops bij Daantje’s Mind your Body. Door deelname aan een losse les en lessen met een 10/20 rittenkaart of workshop verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Daantje’s Mind your Body kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website en kan op aanvraag gemaild worden.

 1. Tarieven: 10/20- rittenkaart en losse lessen

3.1 De 10 rittenkaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden. De 20 rittenkaart geeft recht op 20 lessen. De lessen dienen binnen 8 maanden gebruikt te worden. 

3.2 Voor het volgen van een les is de deelnemer verplicht om zijn 10/20 rittenkaart te laten aftekenen.

3.3 Een losse les is een eenmalig door deelnemer te betalen en te volgen les bij Daantje’s Mind your Body. 

 1. Betaling en Prijswijzigingen

4.1 Een 10 / 20 ritten kaart of losse les moet voorafgaande aan de les worden betaald. De betaling kan contant. De deelnemer kan het lesgeld niet terugvorderen of doorschuiven naar een volgend blok. Een strippekaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

4.2 De geldende prijzen voor lessen en workshops staan altijd op de website vermeld. Daantje’s Mind your Body behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, 10/20 – rittenkaart, workshop, en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen woorden vooraf aangekondigd door vermelding op de website  en/of per email.

5. Huisregels
Alle deelnemers gaan akkoord met de onderstaande huisregels:

 • Je bent verplicht voor aanvang van de yogales je fysieke en mentale klachten aan de docent te melden.
 • Zelf meenemen: schone en makkelijk zittende kleding en een badlaken. Yogamatten, kussens en dekens zijn in de zaal aanwezig.
 • Op aangegeven tijden kun je met de yogalessen starten, mits er plek is.
 • Meld je bij verhindering altijd af per mail, voor aanvang van de yogales.
 • Doe je schoenen uit voordat je de yogaruimte betreedt
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Daantje’s Mind Your Body niet getolereerd.

5.2 Daantje’s Mind your Body behoudt zich het recht deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 5.1 niet naleven de toegang tot Daantje’s Mind your Body  te ontzeggen en/ of te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld.

 1. Aansprakelijkheid

6.1 Daantje’s Mind your Body aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops of verzorgd door Daantje’s Mind your Body. 

6.2 Daantje’s Mind your Body adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
 1. Annulering

7.1 Annulering van lessen kan uitsluitend per email. Gereserveerde lessen kunnen tot 2 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd, na deze periode wordt een les van de leskaart in rekening gebracht.  Annulering van workshops kan uitsluitend  per email. Gereserveerde workshops kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd, na deze periode wordt een les van de leskaart in rekening gebracht. 

7.2 Bij te weinig aanmeldingen voor een les, minimaal 3 deelnemers, mag Daantje’s Mind your Body de les annuleren.